Garbów

Garbów to niewielka miejscowość położona na północnym skraju Wyżyny Lubelskiej ok 20 km od Lublina. Przez Garbów przebiega granica geomorfologiczna oddzielająca Wyżynę Lubelską od pasa Nizin Środkowo – Polskich. To korzystne położenie bardzo wzbogaca krajobraz naszej miejscowości przeplatając głębokie malownicze wąwozy będące siedliskiem ślimaka winniczka i chronionych paproci z obfitującymi w różnorodną florę i faunę stawami będącymi ostoją rzadkiego ptactwa min. perkoza dwuczubego, rdzawoszyinego i perkozka, błotniaków stawowych, łabędzi niemych, baków oraz wielu innych chronionych zwierząt, głównie ptaków. Walorom przyrodniczym dorównuje także równie ciekawa i bogata historia. Pierwsze wzmianki pisane o Garbowie pochodzą z 1325 roku i mówią nam o istnieniu tu w pełni zorganizowanej parafii pw. św. Wojciecha. Jak głosi legenda najznamienitszy rycerz XV wieku Zawisza Czarny pochodził z naszego Garbowa. Badania archeologiczne prowadzone przez pana A. Rozwałkę dowodzą, że między VIII a XI wiekiem na terenie dzisiejszego starego rzymskokatolickiego cmentarza istniał gród obronny, a osiadły tryb życia na terenie Garbowa prowadzony był już 3000 lat p.n.e. Te i wiele innych równie ciekawych informacji znajdą państwo podczas przeglądania zakładek na tej stronie poświęconej unikalnym walorom przyrodniczo - historycznym gminy jak i miejscowości Garbów.

 

 

Maria Wirtemberska
  Izabela Elżbieta Dorota z Flemmingów Czartoryska dziedziczka dóbr Garbów
(II poł. XVIII w.)

 


Powered by dzs.pl & Hosting & Serwery